Selecteer een pagina

Praktijk

Gaven en talenten

We nemen deel aan allerlei initiatieven waar jij zowel je natuurlijke als geestelijke gaven kan inzetten. Als school staan we bekend om de ruimte die we aan studenten geven om dingen te ondernemen tijdens samenkomsten.

 

Samen op weg

Je gaat op wekelijkse basis met één of meerdere toerusters naar een actie, evenement of samenkomst. De toerusters begeleiden je en coachen je in dit proces.

 

Geestelijke vrucht

We willen op de plekken waar we komen de cultuur van Gods Koninkrijk uitleven en verspreiden.

 

Bijbelschool C7 is een unieke trainingsschool voor jonge mensen waar theorie, praktijk en praktisch discipelschap op een unieke wijze worden toegepast. De visie en toewijding van Wim en Corrie Kok om de jonge generatie toe te rusten en handvatten aan te reiken is baanbrekend en hartverwarmend. Er wordt een gezond en sterk geloofsfundament gelegd in de levens van de studenten waarop zij kunnen uitstappen in de kracht en bovennatuurlijke werking van de Geest van God. De zendingsreis die onderdeel uitmaakt van het leerjaar is werkelijk levensveranderend. Wim en Corrie zijn een zeer kostbaar echtpaar door wie de profetische bediening krachtig stroomt. Ik beveel deze school dan ook van harte aan.

Gerard De Groot

Voorganger Levend Woord Gemeente Rotterdam, nationaal en internationaal spreker.

Activiteiten

Je neemt deel aan activiteiten zoals:

  • Diverse samenkomsten in België en Nederland
  • VVP Ontmoetingsdag
  • Reboot weekend (PJV)
  • Conferenties in België en Nederland. Soms in: Duitsland, Frankrijk of Zweden.
  • Training op andere bijbelscholen
  • Evangelisatie in verschillende steden
  • Meebouwen aan de gemeente ‘Focus On Christ’ in Leuven
  • Deel zijn van Ichtus Leuven.
  • Twee acties met bijbelschool Foundation4Life

Zendingsreizen

In de tien maanden dat je hier bent, ga je ook buiten Europa op zendingsreis. Zo gaan we een maand naar Afrika, Azië of Zuid-Amerika om daar te dienen in verschillende kerken en conferenties. Elk jaar is er een andere bestemming.

Daarnaast bestaat de kans dat we een korte zendingsreis maken binnen Europa. Dat kunnen we niet elk jaar garanderen.

Raak betrokken