C7 is een grensverleggende bijbelschool. Tijdens een jaar C7 dagen we je uit om, samen met God, je grenzen te verleggen. Dit betekent het leren en doen van nieuwe dingen. Dit vraagt dat je stappen in geloof zet, waar wij jou graag bij helpen. Door grenzen te verleggen groei je in geloof en in je relatie met God. Daardoor krijg je meer inzicht, kennis en ervaring. Natuurlijk gaat dit stap voor stap en in je eigen tempo.
Bijbelschool C7 biedt een 1-jarige opleiding aan voor jongeren van 18 t/m 28 jaar. Er wordt gestreefd naar 50% theorie en 50% praktijk. Dit maakt de school uniek met een uitdagend karakter.

De 7 C’s
Bijbelschool C7 is gebouwd op 7 waarden: Christus gericht, Charismatisch, Creatief, Communicatief, Consequent, Confronterend en Capabel. Deze waarden worden gebruikt als richtlijn voor het lessenpakket, de lesgevers en de kwalificatie.

Christus gericht: Jezus Christus staat centraal in alles wat je doet.
Charismatisch: je leert samenwerken met de Heilige Geest.
Creatief: je traint je creatieve spieren.
Communicatief: je leert op een heldere manier een boodschap over te brengen.
Consequent: je oefent zelfdiscipline.
Confronterend: de lessen die je volgt en de ervaringen die je opdoet, geven veel stof tot nadenken.
Capabel: je zult merken dat niet alleen je natuurlijke, maar ook je geestelijke gaven zich meer ontwikkelen, dit maakt jou bekwamer.

Download: