Selecteer een pagina

OPGELET!

Wegens verscheidene redenen heeft Bijbelschool C7 ervoor gekozen haar activiteiten tijdelijk stop te zetten. Het is niet mogelijk u aan te melden voor de parttime bijbelschool. 

Wij investeren in anderen sinds 2005

Bijbelschool C7 traint al bijna 15 jaar studenten fulltime om Gods Woord te onderzoeken en handen en voeten te geven in het alledaagse leven. We faciliteren een parttime bijbelschool waar jij onderdeel van kan uitmaken.

 

Sterk theoretisch en praktijkonderwijs

Je wordt uitgedaagd om het geleerde ook om te zetten in de praktijk.

Beperkte tijdsinvestering

De parttime school is beperkt tot één zaterdag per maand, wat het geschikt maakt voor mensen die een drukke job of een gezin hebben.

Interactief

De lessen worden op een interactieve manier geven, zodat jij al je vragen kan stellen.

Leren doorgeven

Het doel van de school is om mensen te trainen die achteraf ook anderen gaan trainen. Wij geloven sterk dat elk persoon invloed heeft, in verschillende mate en op verschillende mensen. Doorheen de lessen word je gestimuleerd om hetgeen je ontdekt ook weer door te gaan geven aan anderen.

Wat anderen zeggen

De parttime Bijbelschool was een ontzettend leerrijke, mooie en geestvervullende ervaring. Het was een zegen om mij telkens te mogen verdiepen in de verschillende thema’s die aan bod kwamen en hierbij meerdere openbaringen en nieuwe perspectieven te ontdekken, die ik vervolgens ook probeerde toe te passen in mijn eigen leven.

Lizzy Owusu

Zoekend naar antwoorden over mijn leven en de invulling daarvan kon ik aankloppen bij God. Voor mijn vragen over God kon ik terecht bij de parttime Bijbelschool. Geestverrijkend, open en gegeven door mensen die doordrenkt zijn van God’s liefde.

Andy Vanderstukken

Raak betrokken