Selecteer een pagina

Privacy Verklaring en Disclaimer 

Lees hier onze verklaring.

Privacy verklaring & disclaimer

Privacy verklaring
Omdat wij uw privacy respecteren, verkopen wij uw gegevens aan niemand en kunt u zich altijd eenvoudig uitschrijven van de nieuwsbrief. In iedere nieuwsbrief van Bijbelschool C7 staat onderaan hoe u zich kunt uitschrijven. Dit kan ook door een e-mail te sturen naar office@bijbelschool.be. Voor vragen hierover kunt u zich ook richten tot dit adres.

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Wij streven ernaar u dat ten allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Bijbelschool C7 aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) onbeschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Bijbelschool C7 of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Bijbelschool C7. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Bijbelschool C7.