Selecteer een pagina

ANBI 

Hier vind je de gegevens omtrent onze stichting.

Giften uit Nederland zijn belastingsaftrekbaar: 

Rekeningnummer Nederland: Stichting BTC:

Kampvelderweg 11B,

3851GR Ermelo, Nederland.

IBAN: NL38 INGB 0006 7912 76

BIC: INGBNL2A

De naam van de instelling

Stichting BTC (Bijbelschool, teamwerk en christengemeenten)

Inschrijvingnummer: 4106812
Het RIZIN

(Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer): 804656691

Financieel nummer: 804656691
Zetel van de stichting: 

Kampvelderweg 11B,

3851GR Ermelo, Nederland.

Postadres van de stichting: 

J. Cardijnlaan 67

1860 Meise, België

Omschrijving van de doelstelling van de ANBI: 

1) De verkondiging van het evangelie van Jezus Christus met uitsluiting van enig winstoogpunt.

2) Het ondersteunen van evangelisatie en/of zendingswerk in België.

3) Het aanbieden van een theologische of praktische opleiding aan hen die zich willen voorbereiden op het verrichten van pastorale, religieuze en daarmee verband houdende sociale arbeid.

4) Het helpen van afgestudeerde bijbelschoolstudenten tot het opnemen van verantwoordelijkheid in een christengemeenschap.

5) Het geven van christelijke vorming en onderwijs in de meest algemene zin, door het organiseren van conferenties, studiedagen, seminars en jeugdwerk.

6) Het stichten van christengemeenten.

7) Het ontplooien van charitatieve activiteiten.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

De werkzaamheden van de instelling:

1) Algemeen kerkelijk werk.

2) Bijbelschool voor jongeren:

* Het aanbieden van een theologische opleiding en pastorale, praktische opleiding.

* Het helpen van afgestudeerde studenten tot het opnemen van verantwoordelijkheid in een christengemeenschap.

3) Het geven van christelijke vorming en onderwijs in de meest algemene zin door het organiseren van conferenties, studiedagen, seminars en jeugdwerk.

4) Het ondersteunen van zendingsprojecten in o.a. India en Cuba.