Veel gestelde vragen

Heb je nog andere vragen dan de hieronder opgelijste vragen, neem dan contact met ons op.

Bij ons in de gemeente hebben we een jong iemand die wat opvang en begeleiding nodig heeft. Kunnen jullie hem niet meenemen in het programma? 

Onze bijbelschool is niet geschikt voor opvang, omdat we studenten vanaf het begin willen meenemen in de bediening. Een zekere stabilitieit is hiervoor vereist.

Ik lees dat de bestuurders van de school lid zijn van de pinksterbeweging. Zelf behoor ik tot een andere kerk of denominatie. Vormt dat een probleem?

We hebben alle jaren studenten met verschillende kerkelijke achtergronden. Van evangelisch tot reformatorisch, van gematigd pinksteren tot extreem charismatisch. Tot nu toe hebben studenten steeds met respect naar elkaar gereageerd en de verschillen gezien als een leerkans. Omdat het onderwijs op C7 niet als de enige waarheid geponeerd wordt en er veel ruimte is voor discussie, is het een verrijking voor iedereen. Overigens hebben de toerusters ook verschillende achtergronden. Zo’n samenwerking kan zeer vruchtbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe boek van Wim Kok en Raymond Hausoul.

Ik lees dat de studenten moeten prediken en dat kan ik niet en zal ik ook nooit durven. Is deze bijbelschool wel geschikt voor mij?

Een van de kenmerken van deze bijbelschool is dat we grensverleggend willen werken. Van buitenaf gezien lijkt dat wel eng of voor jou zelfs onmogelijk, maar we helpen je erbij en het gaat steeds stap voor stap. Voordat je het beseft ben je in een paar weken tijd over zoveel grenzen gestapt dat je ineens veel meer durft en kan. De meeste studenten krijgen dan de smaak te pakken en zien uit naar het volgende avontuur. En zelfs als het bij jou wat langzamer gaat, is daar altijd ruimte voor. Doorheen het jaar wordt je begeleid door toerusters die je met plezier willen helpen om alles op een rijtje te krijgen.

Studenten moeten een scriptie schrijven en daarnaast ook opdrachten maken. Hoe hoog is het niveau en zal ik dat aankunnen? 

Tijdens het jaar krijg je opdrachten, enkele examens en moet je een scriptie maken en inleveren. We verwachten vooral van studenten dat ze hun opdrachten grondig uitvoeren en de deadlines respecteren. We houden rekening met je vooropleiding, voorkennis en/of beperkingen zoals dyslexie. Als je als student jezelf disciplineert om de opdrachten grondig uit te voeren en de deadlines respecteert, zullen de taken, scriptie en examens geen probleem vormen.