De kosten voor een jaar Bijbelschool C7 bedragen €7190,- (inclusief inschrijvingsgeld, exclusief kosten eventuele zendingsreis).

Wat krijg je hiervoor?

Tien maanden kost en inwoning, alle kampen, alle vervoer naar de activiteiten en terug.
Vierhonderd uur aan les door vaste lesgevers en gastlesgevers, vierhonderd uur praktijk onder begeleiding van verschillende lesgevers en tweehonderd uur studietijd.
Alle benodigde lesmaterialen samengesteld door onze lesgevers zelf.

Het bedrag wordt gespreid betaald op de volgende manier:

Zodra het inschrijvingsgeld van € 500 ontvangen is, is je aanmelding bij bijbelschool C7 officieel!

Begin september maak je € 2019 over en vervolgens tussen de 1e en de 5e van elke maand € 519.
De laatste overmaking doe je in juni.

Rekeningnummer: Bijbelschool C7 vzw
IBAN: BE42 4310 0564 41 54 t.n.v. C7 te Leuven
BIC: KREDBEBB

Studenten uit België die recht hebben op kinderbijslag kunnen dit doorgaans behouden tijdens hun studie aan Bijbelschool C7.

Denk ook aan de mogelijkheid van sponsoring en wees daarin creatief!