Wim Kok

Wim Kok heeft een technische opleiding gehad en twee jaar bijbelschool . Na zijn opleiding is hij aan de slag gegaan als jeugdleider en zendeling in Vlaanderen. Hij is de initiatiefnemer van gebedsgenezingsacties, Dynamite en Revival weekenden en is betrokken geweest bij het pionieren van nieuwe kerken. Hij is de erkende predikant van ‘Focus on Christ’ te Leuven en internationaal spreker met een profetische bediening. Samen met zijn vrouw Corrie is hij eindverantwoordelijke voor Bijbelschool C7. Zijn passie is de kerk te zien veranderen naar het bovennatuurlijk voorbeeld van Jezus!

 

Corrie den Braasem

Corrie den Braasem, is inrichtingsassistente en heeft de opleiding voor psychiatrisch verpleegkundige gevolgd. Na actief te hebben meegewerkt in haar lokale gemeente heeft ze gewoond en gewerkt in Engeland en Somalië. In België heeft ze twee jaar een bijbelschool gevolgd, waarna zij getrouwd is met Wim. Samen met haar man maakte zij deel uit van een apostolisch team en was betrokken bij het pionieren van nieuwe kerken, het organiseren van conferenties, weekenden en onderwijs modules. Haar passie is bouwen aan Gods koninkrijk, door mensen uit te dagen en te helpen om hun grenzen te verleggen!

 

Jasper Meganck en Talina Cornelis

Jasper en Talina

Jasper en Talina zijn afkomstig uit Aalst, Oost-Vlaanderen. Ze zijn getrouwd 2 april 2016 en wonen al enige tijd in Leuven.  Jasper heeft een technisch diploma in de richting Informaticabeheer en Talina heeft een diploma als kinderbegeleidster.

Ze zijn beiden oud-studenten en kregen tijdens hun bijbelschooljaar een verlangen in hun hart om op dagelijkse basis betrokken te zijn bij Bijbelschool C7. Na hun bijbelschooltijd zijn ze beiden binnen C7 actief geweest als stafleden en sinds september 2016 zijn ze het inwonende echtpaar van de bijbelschool.

Ze genieten er enorm van om te zien hoe jonge mensen zich gedurende het jaar ontplooien en vinden het een voorrecht om deel te hebben aan dit proces.

Daarnaast geven ze hun inzet binnen de organisatie van de VVP Ontmoetingsdag en zijn ze actief als stagiaires binnen het leidersteam van Focus On Christ.

Ze hebben een hart voor België, en willen het Koninkrijk zien doorbreken in dit land in alle lagen van de maatschappij.

Onderwerpen waar Talina en Jasper graag over spreken zijn: dromen en verlangens, evangelisatie, communicatie, cultuur van eer, een lerende houding hebben, kinderwerk, gebed, discipline en wonderen en tekenen.

Koen Celis

Koen Celis is meubelmaker en beroepsmilitair geweest en heeft daarna een tweejarige bijbelschoolopleiding gevolgd. Vervolgens is hij voltijds aan de slag gegaan in Gods Koninkrijk. Hij maakte meer dan 20 jaar deel uit van een apostolisch team en is voorzitter van het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten. Koen is een evangelist die altijd met mensen over Jezus spreekt.

 

 

Raymond R. Hausoul

Raymond R. Hausoul, Th.M., werkte korte tijd als bouwkundig ingenieur en studeerde vanaf 2003 theologie aan de Evangelisch Theologische Faculteit (Leuven). Sinds 2006 werkt hij voor de Evangelische Christengemeenten Vlaanderen en is hij de erkende predikant van de Evangelische Kerk De Hoeksteen te Ieper. Zijn bediening spreidt zich echter uit over heel Vlaanderen en bestaat voornamelijk uit het geven van onderwijs door prediking, studies en artikelen in binnen- en buitenland. Hij doceert de vakken Oude Testament en Systematische Theologie aan de Evangelische Toerustingsschool Vlaanderen en aan Bijbelschool C7. Raymond is gehuwd met Belinda en zij genieten van hun twee kinderen, Adriël and Ilja.

 

Ilja Visee

Ilja Visee is van opleiding gespecialiseerd verpleegkundige spoed en intensieve en heeft als dusdanig 5 jaar in het UZ Gasthuisberg Leuven gewerkt op de brandwonden afdeling. Tijdens deze 5 jaar is hij samen met zijn vrouw op DTS geweest in Australië. Dit heeft zijn ogen zo geopend dat hij van zijn hobby zijn beroep wilde maken, nl. werken met jongeren. Ondertussen is hij 6 jaar werkzaam als vormingswerker bij PJV en heeft daardoor een heel goed contact met jongeren en hun leefwereld.
Hij doceert jongerencultuur en belicht hierbij zowel de theorie als de praktijk van het werken met jongeren. Hij is getrouwd met Ellen en heeft 3 schatten van kinderen, Lore, Jelisa en Daan. Als hij echt mag kiezen, gaat hij het  liefst op ski- of snowboard vakantie, kan hij heerlijk genieten van een boek bij de open haard, en zijn portie friet is pas compleet met stoofvlees en een goede kwak mayonaise, waarbij een heerlijk Belgisch bier gedegusteerd kan worden.

 

Michaël Van Der Smissen en Leslie Peel

Michaël Van Der Smissen (44) is een Belg afkomstig uit Ninove. Hij trouwde 15 jaar geleden met Leslie Peel (37) uit Nieuwpoort. Samen met hun beide kinderen Olivia (12) en Noah (11) wonen ze in Vloesberg, gelegen in de prachtige Vlaamse Ardennen, op de grens tussen Vlaanderen en Wallonië. Michaël is sportleerkracht, Leslie is leerkracht Nederlands, maar zij bleef de afgelopen 12 jaar thuis bij de kinderen.

Zij dienden samen intensief meer dan 12 jaar als leiders in jongerenwerk. Daarnaast maakten ze ook 8 jaar deel uit van het leiderschapsteam van een Evangelische gemeente en 1 jaar van een Pinkstergemeente.

Michaël en Leslie hebben een koninkrijksvisie met geloof en verwachting voor een ommekeer in het denken van de huidige ‘kerk’ en voor een ommekeer in dit land.

Zij mogen zien hoe God families aanraakt en hoe nieuwe fundamenten gelegd worden in huisgezinnen.

Ze hebben een groot verlangen naar eenheid en willen tegelijkertijd de ’traditionele kerk’, waar zij zelf uitkomen, wakker schudden, bekend maken met het werk van Zijn Geest en met wat Hij aan het doen is in deze tijd. Vanuit deze visie organiseerden zij de afgelopen 4 jaar de maandelijkse ‘Revolution Fire Nights’ doorheen heel  Vlaanderen.

Zij roepen op tot hernieuwde overgave en stimuleren mensen om hun relatie met Jezus te verdiepen, van Hem te leren ontvangen om uit te reiken naar een wereld in nood.

Hun hart gaat uit naar Gods Woord, genezing en bevrijding, grenzen verleggen in lofprijs en aanbidding, creativiteit en dans, jonge mensen, mensen bereiken met het evangelie en kinderen en jongeren zien groeien in de gaven van de Geest.

Het laatste anderhalf jaar pionieren ze een huisgemeente en richten ze zich meer op hun eigen streek met de ‘Intense (profetische) Aanbiddingsavonden’ en verschillende evangeliserende acties. Daarnaast verlenen ze hun medewerking aan verschillende conferenties die in de lijn liggen van hun visie.

Donat Merlevede

Donat Merlevede is een psalmist uit België. Hij is zeer muzikaal en wordt hierin door de Heilige Geest gebruikt om Jezus te aanbidden.  Met behulp van zijn gave daagt hij andere mensen uit om onze hemelse Vader vrijmoedig en vanuit een écht hart grensverleggend te bezingen.  Donat’s muzikale vermogen creëert ruimte voor de geboorte van nieuwe liederen vanuit God, gebaseerd op de bijbel.

 

 

Johan Selier

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJohan Selier is getrouwd met Marieke. Ze hebben 3 kinderen. Johan is beroepsmilitair geweest bij de Koninklijke Marine en Koninklijke Luchtmacht. Na een HBO opleiding Theologie werkte hij als pastoraal werker en later als voorganger in verschillende gemeenten. Ook geeft hij les op verschillende bijbelscholen. Zijn passie ligt in het geven van onderwijs en het brengen en laten groeien van mensen in hun door God gegeven bestemming, zodat er een Kerk ontstaat die leeft vanuit de relatie met de levende God.

Onderwerpen waarover hij nationaal en internationaal spreekt zijn: Het Koninkrijk van God, het leven en karakter van Jezus Christus, het Vaderhart van God, intimiteit, identiteit, autoriteit, leiderschap, het leven in en door de Heilige Geest, de geestelijke realiteit, geestelijke strijd en lichaam-ziel-geest. Naast onderwijs en toerusting, kenmerkt ook bevrijding en genezing als ook profetische elementen zijn bediening.

Jef Hoet

Jef-HoetJef Hoet is gehuwd met Tilly Van Dingenen. Hun huwelijk werd gezegend met vijf kinderen, vijf schoonkinderen en tien kleinkinderen.

Jef Hoet genoot een opleiding van ingenieur aan de Koninklijke Militaire School, van bedrijfsbeleid aan de Katholieke Universiteit van Leuven en van Officier van Gerechtelijke Politie aan de School voor Criminologie en Criminalistiek van het Ministerie van Justitie. Hij bekleedde verschillende functies als officier bij de Landmacht, werkte als onafhankelijk onderzoeker bij de Rechtbanken van eerste aanleg en was gastdocent aan de hoger vernoemde school voor criminologie en criminalistiek en aan de politiescholen van Genk en Brugge.

Hij volgde gedurende twee jaar het gedecentraliseerd programma aan het Bijbel-Instituut-België in Heverlee.

Zijn echtgenote Tilly en hijzelf werken actueel als vrijwilliger bij de v.z.w. MIN-Geel en leiden de v.z.w. Similes-Geel en KOPP-Geel.  MIN staat voor Mensen In Nood, en probeert via huisbezoeken in te spelen op materiële noden. Vanuit Similes begeleiden zij familieleden van mensen met een psychische handicap en de daarmee gepaard gaande gedragsstoornissen. KOPP staat voor Kinderen van Ouders met een Psychische Problematieken is een afzonderlijke tak van Similes.

Hun gedrevenheid in het vrijwilligerswerk is in één zin samen te vatten : “We hebben de liefde van God om niet ontvangen, we willen die liefde om niet doorgeven”.

Vanuit de ervaring dat mensen in probleemsituaties verzeild geraken en blijven ten gevolge van keuzes die ze zelf gemaakt of vaak niet gemaakt hebben, heeft hij een bijbels onderbouwde lessenreeks opgesteld met als titel : “Leven is Kiezen, Het Leven is een Dropping”, die in de Bijbelschool C7 wordt gedoceerd.

Deze lesgevers hebben, vast of tijdelijk, hun inzet gegeven op Bijbelschool C7:

Randy Boyd, Ghislain Bulteel, Filip de Cavel, Koen Celis, Jenny Celis,  Talina Cornelis, Gerard en Lydia de Groot, Marina de Joode, Ignace De Maerel, Miet De Maerel- van Beckenvoort, An de Rijck,  David de Vos, John en Marja George, Ralph en Renuka Glocker, Raymond R.Hausoul, Roeline Hessels, Hein en Teya Hoeré, Jef Hoet, Matthias Joose, Kailash Kanhai, Menno Kamp, Wim Kok, Corrie Kok-den Braasem, Professor Hendrik Koorevaar, Wendy Kusters, Loes Lambeens, Nathalie Luyckx, Donat Merlevede,  Jasper Meganck, Titia Oppeneer, Daniel Renger, Sandra Roose, Johan Selier,  Henk Troost, Carin Troost-Gerards, Michael en Leslie Van Der Smissen, Auke van Slooten,  Paul van’t Hoff, Ilja Visee, Andy Ward, Pieter Zwart.