Bij C7 wordt theorie in praktijk gebracht. Dit betekent dat je uitgedaagd wordt om wat je leert, ook in de praktijk toe te passen. Door het jaar heen zijn er allerlei activiteiten waar jij je mag inzetten door je natuurlijke en geestelijke gaven te gebruiken. Je gaat met verschillende lesgevers mee naar een evenement of een samenkomst. Bij dit alles word je begeleid en gecoacht door lesgevers. Dit doe je binnen het kader van Galaten 5, namelijk een gezonde geestelijke vrucht!

Je neemt deel aan activiteiten zoals:

  • Diverse samenkomsten in zowel België als Nederland.
  • VVP ontmoetingsdag
  • TNT-Weekend
  • PJV krokuskamp
  • Conferenties in België en Nederland. Soms in: Duitsland, Frankrijk, Zweden.
  • Alpha Cursus of Fundamenten Cursus
  • Training op andere bijbelscholen
  • Evangelisatie in Leuven
  • Meebouwen aan: Focus on Christ in Leuven