Annelein Spruijt
Je begint aan de bijbelschool denkende dat je al heel wat gezien en gehoord hebt. Je eindigt na een jaar bijbelschool met het besef dat er nog zo veel meer is om te leren, te zien, te geloven en te doen! Het leek wel of ik tijdens dit jaar wakker werd. Ik ontdekte zoveel nieuwe dingen van Gods karakter en het Woord ging voor mij voor het eerst echt leven. Hoe kwam dit? Doordat ik de dingen uit de Bijbel om me heen zag gebeuren. Ik vergeet nooit meer het moment waarop ik besefte dat wij niet alleen God nodig hebben, maar dat Hij ook ONS nodig heeft. Eerst lag ik er nachten van wakker. Ik dacht na over de verantwoordelijkheid die ik erbij kreeg in mijn leven. Later dacht ik “wauw” wat een uitdaging en wat een voorrecht dat Hij ons heeft uitgekozen om echt Zijn handen en voeten te zijn. Vanaf dat moment veranderde ik echt van een passieve, naar een actieve christen! Ik wist dat er nog zoveel te doen was en kon niet wachten om alles in praktijk te brengen wat Jezus ons geleerd heeft. Wees maar niet bang, hier krijg je tijdens het bijbelschooljaar genoeg de kans voor!

Wouter van der Haar
Als ik terugdenk aan C7, denk ik terug aan zeer bijzonder bijbelschool jaar. Een jaar waarin Jezus centraal staat, waar ik enorm veel over Hem geleerd heb, en uitgedaagd ben om dingen te doen die Hij mij opdraagt in de bijbel. Het meelopen in de bediening, en samenwonen met Wim en Corrie is een unieke en inspirerende ervaring geweest. Naast hun brede bijbelse kennis en praktische ervaring heb ik ook andere interessante lesgevers gehad. Elke lesgever met zijn eigen kennis en ervaringen, en ieder met een diepe passie voor dezelfde man: Jezus Christus. Persoonlijk was voor mij het hoogtepunt de zendingsreis naar India en Nepal. In een maand tijd hebben we meer dan 40 samenkomsten gehad waarin we God krachtig hebben zien werken. Zieken genazen onder onze handen, en het is geweldig om te ervaren en te zien dat God nog steeds dezelfde is als Jezus liet zien, en dus ook vandaag de dag wonderen doet. Op het moment van schrijven ligt C7 net een paar maanden achter mij. Ik heb mijn werk weer opgepakt. Daarnaast ben ik actief geworden binnen mijn gemeente als kringleider, en jeugdwerker. Ook wil ik mij verder gaan ontwikkelen in prediken, komend jaar zal ik op verschillende plekken spreken, zowel binnen als buiten mijn gemeente. Ook zal ik, net als tijdens de bijbelschool, weer zendingsreizen gaan maken naar Azië en wellicht later ook andere plekken op de wereld. Om het evangelie te verkondigen, en om mensen te leren werken met de gaven van de Heilige Geest.

Vaak zeg ik tegen mensen dat ik in dit intensieve jaar bijbelschool geestelijk verder ben gegroeid dan dat ik in jaren tijd in de kerk gegroeid zou zijn. C7 is één van de beste en belangrijkste keuzes die ik in mijn leven heb gemaakt tot nu toe!

Corriette van Zijtveld
Ik ben 21 jaar oud, kom uit Nederland en heb dit jaar de eer om student te zijn op Bijbelschool C7 in Leuven. Ik ben hier erg dankbaar voor en wil jullie proberen uit te leggen waarom.
Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin, waar ik mijn ouders erg dankbaar voor ben. Op mijn 14e heb ik mijn leven aan God gegeven. Voor mij was dit het begin van een zoektocht naar mijn identiteit en het fundament voor mijn geloof. Ook ging ik de bijbel onderzoeken en stuitte ik op dingen in de Bijbel die vragen bij mij opriepen. Zo las ik bijvoorbeeld in de Bijbel over de gaven van de Heilige Geest. In de kerk waar ik opgegroeid ben, werd hier geen aandacht aan gegeven. Omdat ik hier wel vragen over had en ook graag stappen in wilde zetten, ben ik blij dat Bijbelschool C7 op mijn pad kwam!
Op C7 wordt ik uitgedaagd om in praktijk te brengen wat Jezus deed, om te gaan functioneren in de gaven van de Heilige Geest. Ik krijg de kansen en mogelijkheden om in alle gaven van de Heilige Geest stappen te zetten. Dit heeft ervoor gezorgd dat het ‘christen zijn’ voor mij een andere dimensie is ingegaan. Doordat ik God ook op deze bovennatuurlijke manier te leren kennen, heeft dat ook mijn Godsbeeld verbreedt.
Ook worden we op andere gebieden uitgedaagd. We krijgen bijvoorbeeld ook les over hoe je het beste een preek in elkaar kan zetten en kan brengen. We krijgen ook de kans om dit in praktijk te brengen en gaan dus op een zondag spreken in een gemeente!
Afgelopen Januari zijn we op zendingsreis geweest naar India en Nepal. We zijn hier een maand geweest en hebben op verschillenden plekken samenkomsten en conferenties gehouden. Op deze conferentie hebben we veel voor mensen gebeden. Ook kregen wij de kans om ons getuigenis te vertellen en uitnodigingen te doen voor redding.
Ik ben erg blij dat ik de stap heb gezet om de Bijbelschool te gaan doen. Het heeft mij een goed fundament gegeven voor mijn geloof en helpt mij om mijn geloof praktisch te maken!

Nathanaël De Braekeleer
Ik ben Nathanaël De Braekeleer en heb in schooljaar 2010-2011 op Bijbelschool C7 gezeten. Ik ben afkomstig uit Tienen, een stadje dicht bij Leuven en ben dus Belg. Verder heb ik een christelijke opvoeding genoten en heb op een Evangelisch jeugdkamp mijn hart aan de Heer gegeven. Door deze kerkelijke achtergrond wist ik veel van de Bijbel maar helaas niets van het bovennatuurlijke af en stond hier wel wat septisch tegenover.

Hier kwam echter verandering in toen mijn ouders een wekelijkse bidstond organiseerden bij ons thuis en er ook broeders en zusters uit de Pinksterkergemeente naartoe kwamen om voor onze stad te bidden. Nu moet je weten dat ik al van bij mijn geboorte lijd aan een spastische aandoening waardoor de spieren van armen en benen vaak verkrampt zijn en ik moeilijk kan stappen en schrijven. Na afloop van één van deze bidstonden vroeg een charismatische broeder mij of hij voor mijn benen mocht bidden en ik gaf aarzelend toe en inderdaad: toen deze man bad in naam van Jezus voelde ik dat deze spieren zich ontspanden en zag ik mijn benen gelijk komen. Later heb ik op C7 dit wonder nog vaak zien gebeuren onder de handen van vele mensen en ook onder die van mij.

Op C7 ben ik beland door Gods leiding beland, geloof ik. Ik was namelijk uitgenodigd om eens mee te gaan naar de enige Vlaamse Pinksterconferentie en daar ontmoette ik Ralph en Wouter achter de stand van de bijbelschool. Het concept 50% theorie en 50% praktijk sprak mij wel aan want ik had toen geen zin in een te academische lesrooster. Ik was zo enthousiast dat ik tijdens de eerste open lesdag die ik kon meemaken mij heb ingeschreven omdat ik vreesde dat er geen plaats meer voor mij zou zijn.

Uiteindelijk zijn we begonnen met z’n drieën begonnen: Rein en Caressa hadden zich ook aangemeld. Dit jaar was zeer waardevol voor mij omdat ik God van een volledig andere kant heb leren kennen. Wonderen, in tongen spreken en profeteren was allemaal nieuw. In het begin was ik vooral bang van al die vreemde dingen en had ik vaak meningsverschillen met de leerkrachten. Ze bleven echter altijd beleefd en geduldig. Wim zei dat dat vrij normaal was in mijn geval.

Ik heb echter ook veel geleerd op andere gebieden. Ik ben veel vrijmoediger geworden in lofprijs en aanbidding. Verder moesten we ook soms getuigenis geven op het podium dit begon soms heel erg met horten en stoten maar uiteindelijk lukte dit wel. Ook van evangelisatie in de praktijk wist ik niet al te veel af. Je leert jezelf echter behelpen en je leert uit je fouten, ook op straat.

Het was ook heel goed dat ik thuis eens een jaar weg was. Ik heb zo ook zelfstandigheid geleerd. Dankzij de goede afspraken ben ik er meestal in geslaagd op tijd op te staan en mijn was naar beneden te brengen. Verder krijgt iedere student bij het huishouden een taak. Ik vond het ook fijn om eens wat verantwoordelijkheid te krijgen.

Ik moet wel toegeven dat sommige activiteiten zoals kampen, conferenties en gebedsgenezingsacties wel erg vermoeiend voor mij waren en dat we soms pas erg laat konden gaan slapen. Gelukkig zag Corrie er altijd op toe dat we na zo’ n actie konden uitslapen. Zelf ben ik er, ondanks mijn motorische beperkingen, in geslaagd om het hele jaar uit te doen zonder dat men het programma heeft moeten aanpassen. Alleen tijdens de laatste twee weken zijn er een paar lessen weggevallen omdat ik dat vroeg maar alleen het feit dat zelfs ik de school heb volgehouden een jaar lang bewijst dat C7 voor een zeer breed spectrum aan personen doenbaar is.

Ja zeker ik heb God op een bovennatuurlijke manier leren kennen op C7 en ben Hem daar enorm dankbaar voor. Ik mag nu wat ik op deze bijbelschool geleerd heb verder toeppassen in mijn geestelijk leven en aan anderen doorgeven wat ik geleerd heb. Ik raad iedereen aan er zeker eens een kijkje te gaan nemen en hoop dat nog veel studenten mij zullen volgen…