Bijbelschool C7 is een initiatief van het ‘BTC-team’, dat op dat moment bestond uit 11 mensen: Ignace en Miet DeMaerel, Martin en Karin Koornstra, Henk en Carin Troost, Koen en Jenny Celis, Wim en Corrie Kok en Roeline Hessels. Het echte initiatief werd echter genomen door de Heilige Geest zelf. Neem even tijd om dit bijzonder bovennatuurlijk verhaal te lezen!

De openbaring waar Bijbelschool C7 mee gestart is (Wim vertelt)

“Oktober 2002, ik bevind mij, samen met een vriend van mij, midden in een kleinschalige opwekking in Jowai, India. Iedere dienst zijn er meer wonderen en meer mensen. Ik telefoneer met Corrie en vertel haar over de zegen van God. Dan zegt zij: “Wim, er is iets op onze weg gekomen en ons team moet een besluit nemen, we hebben eigenlijk een woord van de Heer nodig, zou jij hiervoor willen bidden?” Als ik vraag waar het over gaat, krijg ik alleen te horen dat het belangrijk is. Die avond ga ik naar bed en zeg: Ach Here, ik ben zo moe en mijn programma is zo zwaar, ik kan nu niet gaan bidden en vasten. U bent de God van openbaring, openbaar toch aan mij het woord dat het team in België nodig heeft! En dan val ik in slaap.

De andere morgen wordt ik wakker met een vreemde ervaring, er zit een getal in mijn hoofd: ‘120’, zoiets heb ik nog niet eerder meegemaakt. Het zegt mij niets maar ik schrijf het op om het later aan Corrie door te geven. Tijd om stil te staan bij deze ervaring heb ik niet want ook vandaag heb ik drie diensten te doen. Er gaan een paar dagen voorbij eer ik opnieuw met Corrie kan spreken. Het is maandag 7 oktober 2002, een dag die ons team niet snel zal vergeten. Ik bel Corrie op en geef het getal door wat ik heb, ‘120’, ze zegt: “dit zegt mij niets, maar blijf ervoor bidden!” Opnieuw weigert ze om te vertellen waar het over gaat.

Na ons telefoongesprek gaat zij naar Leuven, voor de wekelijkse teamontmoeting. Deze vergadering vindt die dag plaats in een gebouw wat eigendom is van pinkstergemeente Berea, maar wat overgedragen zal worden aan ons team (de gemeente Berea fusioneert namelijk met de BTC-gemeente van Holsbeek en men komt sinds kort samen in Kessel-Lo). Wat blijkt: In mijn afwezigheid moest het team een keuze maken, wat ze met het gebouw zouden doen. Die keuze was snel gemaakt: Het gebouw is uitermate geschikt om er een bijbelschool in onder te brengen. De grote vraag was toen: Wie gaat er dan wonen om de studenten te begeleiden? Na een tijd van gebed werd er een voorstel gedaan dat Corrie en ik daar zouden gaan wonen. Corrie zei: “Wim en ik hebben dat wel eens eerder overwogen maar voor zoiets ingrijpends zou ik graag een woord van de Heer willen hebben. Ik stel voor om Wim te vragen zich uit te strekken naar openbaring.

Die morgen, terwijl het team samen was in Leuven, vroeg men aan Corrie: “En, had Wim een woord?” Corrie zei: “hij had alleen een getal, maar dat zei mij niets!” Waarop Martin reageerde: “een getal, toch niet 120 hé?” Wat bleek, 120 was het huisnummer van het gebouw in Leuven. Meteen was er consternatie in ons team: Miet rende naar buiten om het getal te controleren, Corrie had het ineens heel warm en iedereen was zeer opgewonden door het besef, dat God duidelijk gesproken had. We hoefden niet meer te twijfelen: Het was Gods wil dat Corrie, Eveline en ik zouden verhuizen naar het gebouw in Leuven en dat we studenten in ons gezin gaan opnemen.

Inmiddels zijn er al 10 bijbelschooljaren gepasseerd waar jongeren een geweldig avontuur met God beleefd hebben. Wil jij dat ook? Kom dan naar deze ‘grensverleggende bijbelschool’! Je bent van harte welkom!