Om jouw kennis en inzicht te vergroten en te verdiepen, krijg je heel wat theorie. Wij bieden een breed lespakket aan, waarin belangrijke onderwerpen aan bod komen. Naast het thematisch onderwijs krijg je ook les over verschillende Bijbelboeken uit het Oude en Nieuwe Testament.

• Het team van lesgevers bestaat uit mensen met verschillende bedieningen, meningen en achtergronden. Ze schrijven dan ook allemaal hun eigen lesmateriaal. Hierdoor wordt je uitgedaagd kritisch te zijn en je eigen mening te vormen.
• De lessen worden op een interactieve manier gegeven. Daardoor is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.
• Het niveau van de lessen wordt aan de studenten aangepast.

Je krijgt onder andere les over volgende thema’s: evangelisatie, de acht pijlers van het fundament, bevrijding, pastoraat, profeten toen en nu, gebed, levenswandel en levenshouding, gemeentebouw, relatie/huwelijk/seksualiteit, charismata en domata, lofprijs en aanbidding, jongerencultuur, prediken, discipline, communicatie, …

Scriptie
In de laatste maanden van het bijbelschooljaar maak je een scriptie. Dit houdt in dat je onderzoek gaat doen naar een bepaald onderwerp door Bijbels onderzoek, boeken te lezen over het onderwerp, interviews af te nemen, preken te luisteren, enzovoort. Je bent daarbij vrij in het onderwerp dat je kiest. Ook ben jij degene die bepaald hoe hoog je de lat legt.
Bij het maken van je scriptie wordt je door één van de docenten begeleid. Naast de lessen die je volgt, wordt er tijd voorzien om aan je scriptie te werken. Het bijbelschooljaar bij C7 sluit je af met het presenteren van je scriptie. Daarna krijg je een persoonlijke kwalificatie gebaseerd op de zeven waarden van C7.