MartinMartin Koornstra

Spreker – Trainer – Schrijver en oprichter van Royal Mission

“Discipelschap bestaat uit 3 fundamentele onderdelen: Onderwijs, Opdrachten & Ondersteuning. Dat is de ideale mix om  geestelijk tot ontplooiing te komen. Mijn leven getuigt ervan dat de opzet van Bijbelschool C7 deze elementen bevat. Want in de 2 jaar dat ik deze bijbelschool gevolgd heb, is er enorm veel gezaaid, bewerkt en tot bloei gekomen in mij. Het uitdagende onderwijs, de concrete praktijk en de persoonlijke opzet en begeleiding, zijn de ideale ingrediënten om tot ontwikkeling te komen in het koninkrijk van God. Investeer in je geestelijk leven en ga dit geweldige avontuur aan. Ik beveel Bijbelschool C7 van harte aan!”

Gerard de GrootGerard de Groot

Voorganger Levend Woord Gemeente Rotterdam, nationaal en internationaal spreker

“Bijbelschool C7 is een unieke trainingsschool voor jonge mensen waar theorie, praktijk en praktisch discipelschap op een unieke wijze worden toegepast. De visie en toewijding van Wim en Corrie Kok om de jonge generatie toe te rusten en handvatten aan te reiken is baanbrekend en hartverwarmend. Er wordt een gezond en sterk geloofsfundament gelegd in de levens van de studenten waarop zij kunnen uitstappen in de kracht en bovennatuurlijke werking van de Geest van God. De zendingsreis die onderdeel uitmaakt van het leerjaar is werkelijk levensveranderend. Wim en Corrie zijn een zeer kostbaar echtpaar door wie de profetische bediening krachtig stroomt. Ik beveel deze school dan ook van harte aan.”

GhislainGhislain Bulteel

Jeugdleider in Farnham Engeland, nationaal en internationaal spreker.

Het concept dat Bijbelschool C7 nastreeft is uniek op vele gebieden. De school biedt een perfecte balans aan tussen theorie en praktijk. Men heeft een prachtig concept ontwikkeld om de Bijbel tot leven te brengen en dit door de focus op het Charismatische.
De soms confronterende manier van lesgeven en levensstijl in de school bewerkt levens veranderende ervaringen met jezelf, met anderen en met God. De school biedt enorme mogelijkheden voor je eigen persoonlijke ontwikkeling op het gebied van communicatie, creativiteit, Bijbelkennis, praktijk ervaring, enz.  Als voormalig lesgever in C7 kan ik deze school dan ook van harte aanbevelen!

JSPJan Sjoerd Pasterkamp

Voorzitter Herstel, vice-voorzitter VPE, vice-voorzitter Christformation.

“Wij kennen Wim en Corrie eigenlijk al jaren.  Oorspronkelijk komen wij uit hetzelfde geestelijke nestje in Nederland.  De laatste jaren zijn zij bij ons geweest in de Herstelweken en wij hebben genoten van hun onderwijs en profetische bediening.
Jezus genas veel mensen en zij geloofden in Hem.  De eerste gemeente gehoorzaamde de opdracht van de Heer zieken te genezen in Zijn naam en kracht.  Er waren veel wonderen en opnieuw geloofden velen in Jezus.
De opdracht van Jezus was en is de zieken te genezen.  De kerk in het algemeen was dit kwijt, maar op allerlei plaatsen in de wereld strekken Christenen zich opnieuw uit om deze opdracht te vervullen.  Wim en Corrie zijn hier een prachtig voorbeeld van.  Zij doen wat Jezus zei: geneest de zieken, en tegelijkertijd strekken zij zich bijzonder uit steeds meer de kracht van Jezus te zien werken zodat meer mensen zullen geloven.”